back plus

Tilkendegivelse om udtrædelse

Undertegnede ejer(e) af ejendommen:

senest den 2/6 2014

Tilkendegivelse om udtrædelse

Tilkendegiver hermed, at jeg ønsker at min ejendom (sæt kryds):

Hvis jeg har tilkendegivet, at jeg ønsker at udtræde med regnvand, gælder endvidere følgende:

Jeg er indforstået med, at det er Odder Spildevand og Odder Kommune, der vælger løsningen, og at Odder Spildevand giver besked om valgt løsning medio oktober 20 14. Hvis Odder Spildevand giver tilladelse til udtræden af spildevandsforsyningsselskabet med regnvand vil Odder Spildevand foretage en tilbagebetaling af 40% af tilslutningsbidraget iht. den gældende betalingsvedtægt. Tilbagebetalingen kan først foretages når den alternative bortskaffelse for regnvand er etableret og dokumenteret iht. Odder Kommunes regler.