back plus

Tømningsordning for bundfældningstanke

 

Vil du ændre mobilnummer eller e-mail for varsling og tømningsrapport,  TRYK HER, Linket føre først ind på samn.dk

Vil du se Informationsbrev om SMS-varsling og håndtering af tunge dæksler TRYK HER

 

Om tømningsordningen

I Odder kommune er det obligatorisk at få tømt sin bundfældningstank én gang om året. Det er der flere grunde til.

Bundfældningstanke skal tømmes årligt for:

  • at grundvandet ikke forurenes - det er til gavn for drikkevandet.

  • at vandkvaliteten i vandløb, søer og havet bevares og forbedres - det er til gavn for dyre- og plantelivet.

  • at slam og spildevand renses korrekt - det er til gavn for miljøet.

Derfor sørger Odder Spildevand A/S for at tømme alle bundfældningstanke i kommunen én gang årligt mod betaling. Tømningsordningen er nu gået online. Du kan se informationer om din tank og næste tømning her.

Du kan læse mere om tømning af bundfældningstanke i Regulativ for tømning af Buldfældningstanke i Odder Kommune.

Inden tanken tømmes

Inden tanken tømmes skal du være opmærksom på følgende:

  • Tanken skal være forsynet med aftageligt dæksel, der højst må veje 50 kg. Du kan se hvad et betondæksel vejer her

  • Beskæring langs adgangsvej: Nogle steder kan det være vanskeligt for en slamsuger at komme frem. Derfor er det vigtigt at beplantningen langs vejen beskæres. 

  • Som grundejer skal du sikre, at der er fri adgang til tanken inden tømningen. Dækslet til tanken skal være fritlagt. Dvs at dækslet skal være synligt og evt markeret med en pind. Derudover må dækslet ikke sidde fast og adgangen til tanken må ikke være aflåst.

For dæksler, der ikke er frigravet eller på anden måde ikke er frit tilgængelige i forbindelse med tømningen, opkræves et tillægsbidrag til dækning af de ekstraomkostninger, som påføres tømningsordningen af den årsag. Taksten for en forgæves kørsel kan ses af takstbladet.

Hvordan tømmes bundfældningstanken?

Tanken tømmes med en såkaldt afvander-bil. Først suges hele tankens indhold op i bilens tank. Heri afvandes slammet. Vandfasen, såkaldt rejectvand, pumpes tilbage til bundfældningstanken, mens slammet bliver i afvander-bilen.
 

Hvem tømmer tanken?

Opgaven med at tømme bundfældningstankene er udliciteret til:
FKSSlamson A/S
Hjemmeside: www.FKSSlamson.dk
Henvendelser vedr. tømning af bundfældningstanke på tlf. 70 22 16 20
Mail: mail@fksslamson.dk

Kontakt også FKSSlamson for køb af ekstra ydelser, f.eks. tømning af køkkenbrønd eller spuling af sivedræn.