Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Strategi

Odder Spildevand A/S har en strategi for 2012 - 2016. Vores strategi afspejler dels vores ejers (Odder Kommune) forventning og krav, men fortæller især, hvad Odder Spildevand A/S som selskab vil kendes på og hvad vi vil arbejde med de kommende 5 år. Odder Spildevands hovedstrategi er:

En nytænkende effektivisering og optimering af væres anlæg, udstyr og processer samt opgradering til det bedst opnåelige på det vedtagne økonomiske grundlag.

De strategiske fokusområder er:

  • Nedbringelse af driftsomkostningerne med 20 % i forhold til 2011
  • Optimering af energi- og ressourceforbrug
  • Teknologi og investeringer
  • Samarbejde med forsyningsselskaber og andre
  • Information og kommunikation

I strategiplanen kan du læse mere om, hvilke målsætninger vi har inden for de fem fokusområder.

Strategiplanen er en del af vores "ansigt" ud ad til og vi modtager gerne tilbagemeldinger på, om vi også opfattes sådan - at vi lever op til det, vi siger og gør.

Du kan finde strategiplanen som PDF i højre side.