back plus

Spørgsmål og svar

Hvorfor skal I separatkloakere i mit område?

De fleste steder skyldes det, at den nuværende fælleskloak er i meget dårlig stand og skal renoveres. Det er udpeget i spildevandsplanen, hvor der skal gennemføres en separatkloakering. Du kan se spildevandsplanen på Odder Kommunes hjemmeside.

Hvad er mit ansvar?

Det er dit ansvar at adskille regn- og spildevand inde på din egen grund. Du bestemmer selv, om du vælger at tilslutte dig regnvandskloakken, eller om du vil håndtere regnvandet lokalt på din egen grund (husk dog du skal søge tilladelse. Læs mere på siderne om LAR).

Hvad er Odder Spildevands ansvar?

Odder Spildevand har ansvaret for kloakering i vejen og frem til og med skelbrønden.

Hvordan gør jeg det LETTEST for mig selv?

Kontakt en autoriseret kloakmester, som kan stå for hele processen for dig.

Hvordan slipper jeg BILLIGST?

  • Indhent selv tegninger fra byggesagsarkivet

  • Indhent tilbud fra flere kloakmestre

  • Undersøg, om du med fordel kan håndtere al/noget af regnvandet på egen grund med LAR

  • En autoriseret kloakmester skal foretage separeringen. Men måske kan du spare noget ved f.eks. fjerne fliser og bagefter lægge dem tilbage. 

Hvornår skal jeg gøre noget?

Forløbet er oftest sådan, at separeringen i vejen etableres først. Når den er klar, sættes der typisk en frist for, hvornår grundejerne senest skal have separeret på egen grund. Der er ikke noget i vejen for, at du separerer på egen grund inden da. 

Hvad sker der, hvis jeg ikke gør noget?

Hvis det er vedtaget i spildevandsplanen, at der skal gennemføres en separatkloakering i dit område, vil du blive påbudt at separere på din egen grund. 

Hvad koster det at separatkloakere?

Det afhænger rigtig meget af de lokale forhold. For et almindeligt parcelhus er det typisk 20-40.000 kr., men det kan som sagt være både væsentligt mindre og mere.

Hvad skal der ske med regnvandet?

Nedløbsrør og andet overfladevand kobles på regnvandskloakken. Der etableres regnvandsbassiner, hvor regnvandet pumpes hen. I bassinet forsinkes og renses regnvandet, inden det ledes tilbage til naturen, hvor det indgår i vandets kredsløb. Regnvandsbassinerne bliver sikre at færdes ved, og for den almindelige borger vil de ofte komme til at ligne almindelige, små søer med høj naturkvalitet. 

Hvor kan jeg få mere information?

Se f.eks. Naturstyrelsens side om separatkloakering på klimatilpasning.dk