back plus

Separering af kloakken

Det fælles kloaknet, der blev anlagt frem til 1960’erne, trænger mange steder til renovering. I den forbindelse gennemfører Odder Spildevand mange steder en separatkloakering.

Der er mange årsager til at separatkloakere, her vil vi fremhæve:

  • mindre risiko for oversvømmelser med spildevand opblandet med regnvand på din grund og i din kælder, når det regner kraftigt

  • mindre risiko for, at urenset spildevand ender i naturen og vandmiljøet

  • renseanlæggene aflastes, fordi regnvand sendes til naturen i stedet for til renseanlægget. Det er godt for driftøkonomien

Fælleskloak 

Frem til 1960'erne blev kloaksystemet anlagt som et fællessystem med kun et rør, hvor spildevand og regnvand blandes. Alt vandet pumpes til renseanlægget, hvor det renses. kloakker og renseanlæg ikke kan følge med, sker der overløb, hvor spildevand blandet med regnvand ledes ud i vandmiljø og natur. Nogle gange ender det også i huse og kældre. 

Separatkloak

Når der separatkloakeres, adskilles spildevand og regnvand i to separate ledninger. I mange tilfælde genbruges den gamle fællesledning til spildevandsledning, og der graves en ny kloakledning ned til regnvand. Den nye kloakledning dimensioneres, så den lever op til det serviceniveau, som er fastsat i spildevandsplanen. 

Lokal afledning af regnvand og spildevandskloak

Der er et alternativ til separatkloakken, som er endnu bedre for miljøet og nogle gange også billigere. Det er Lokal Afledning af Regnvand - kaldet LAR. Grundprincippet er at forsinke og nedsive regnvandet lokalt og derved undgå at pumpe de store mængder regnvand langt væk. Nogle gange kan en gammel fællesledning genbruges til spildevandsledning, og man kan undgå et omfattende gravearbejde. 

Du kan læse meget mere om fordele og udfordringer ved LAR på siden Lokal Afledning af Regnvand.