Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Rotter

Hvis man ser eller har mistanke om rotter, skal dette straks anmeldes til Odder Kommune! Dette gælder uanset hvor rotterne forekommer.
Rotteanmeldelsen kan foretages elektronisk på Odder Kommunes side på RotteWeb.

Læs mere om rottebekæmpelse på Odder Kommunes hjemmeside.