back plus

Risiko for oversvømmelser

Odder Kommune skal, ligesom alle andre kommuner, udarbejde en klimatilpasningsplan. I den forbindelse har kommunen udviklet et risikokort, som viser, hvor risikoen ved oversvømmelse er størst. 

Husk, at kortet er lavet på baggrund af en screening, og at det er baseret på forudsigelser om det fremtidige klima. Derfor er kortet også behæftet med en vis usikkerhed. 

Risiko = Sandsynlig x konsekvens

Risikokortet er lavet ud fra to andre kort, som viser:

  1. Hvor stor er sandsynligheden for oversvømmelse i et område? (sandsynlighedskortet)

  2. Hvor stor er konsekvensen ved en oversvømmelse i et område? (værdikortet) 

Du finder også disse kort på kommunens hjemmeside, ved at klikke her.