back plus

Renseanlæg

Odder renseanlæg er bygget i 1990/91 og er dimensioneret til 25.000 PE (personækvivalenter) og har i 2012 fået tilpasset kapaciteten til 38.000 PE, da det har vist sig, at anlægget kan rense væsentligt mere end det er bygget til. Anlægget er det største af selskabets 3  biologiske renseanlæg og skal fra 2014 være det eneste anlæg, da renseanlæggene i Hundslund og Gylling er under nedlæggelse.

Odder renseanlæg er et mekanisk, kemisk, biologisk aktiv slamanlæg, som er bygget efter OCO-princippet.

En mere detaljeret beskrivelse af renseprocesserne ses i bilaget til "Grønt regnskab for Odder renseanlæg", download det i højre spalte.