Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Mest for private

På denne og de følgende sider har vi samlet alle de informationer, vi mener er relevant for dig som privatperson, der er kunde hos Odder Spildevand. Odder Spildevand A/S varetager anlæg og drift af renseanlæg og kloakanlæg – de anlæg, som tidligere har været drevet af Odder Kommune. Du kan læse mere om os under menupunktet Om Odder Spildevand.

Her finder du

Regning og priser:  Gældende priser på Odder Spildevands ydelser og informationer om, hvordan og hvornår du skal betale.

KloakHvordan finder du information om kloakkens placering, hvem har ansvar for kloakken, gode råd om kloak.

TømningsordningInformationer om tømning af bundfældningstanke og bestilling af tømninger online.

Rotter: Hvis du har mistanke om rotter skal du straks anmelde det. Flere informationer findes på siden om rotter.

Oversvømmelse og klimatilpasning: Spørgsmål om oversvømmelser, hvem er i risiko, det kan du selv gøre.

Lokal Afledning af Regnvand: Hvad er LAR, sådan kommer ud i gang, metoder til at håndtere regnvand selv, andres erfaringer med at håndtere regnvand på egen grund.

Mere viden om kloak og spildevand: Links til andre hjemmeside med nyttige informationer

Skal du flytte?

Du behøver ikke melde flytning til Odder Spildevand. I Odder Kommune håndteres flytteafregningen af ejendomsmægleren, der tager det med i refusionsopgørelsen.