Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Regning og priser for erhverv

Regning og priser for erhverv

På denne side finder du informationer om regning og priser, som er særligt gældende for erhvervsvirksomheder. Derudover henviser vi til siden regning og priser  under afsnittet ”mest for private” for generelle informationer.

Virksomheder, der opererer på markedsvilkår, kan med virkning fra 2014 få rabat ved særligt stort vandforbrug.

Den variable takst bliver opdelt i 3 trin, hvor trin 2 og 3 er en rabat, der beregnes af trin 1

Trin 1- forbrug til og med 500 m³ pr. år
Trin 2 - forbrug fra 501 - 20.000 m³ pr. år
Trin 3 - forbrug over 20.000 m³

For 2015 er rabatsatserne på trin 2 og trin 3 h.h.v. 8% og 24%

Få flere informationer og tilmeld dig ordningen her

De nærmere regler er beskrevet i vores betalingsvedtægt.

 

Forbrugere kan fra 1. oktober 2015 indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35,  2500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr.  Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk

Bestemmelsen indarbejdes i betalingsvedtægten når naturstyrelsen har udarbejdet forslag hertil.