Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Oversvømmelse og klimatilpasning

Klimaændringer er ikke kun noget, der sker om 100 år. Vi oplever dem allerede. Og ændringerne bliver med stor sandsynlighed større i fremtiden. 

Hvordan bliver klimaet i Danmark? Se mere på DMI's sider om fremtidens klima i Danmark ved at klikke her. 

Hvad betyder klimaændringerne for afløbssystemet?

Afløbssystemet i dag er dimensioneret til at kunne håndtere regnskyl op til en bestemt størrelse. Klimaændringerne medfører, at der kommer flere voldsomme regnskyl – dvs. regnskyl, der overbelaster kloaksystemet – og disse regnskyl vil tilmed være kraftigere end det, vi kender nu. Dette betyder, at afløbssystemerne skal håndtere større mængder regnvand end hidtil. 

Hvad gør vi så?

Når et nyt byggeri planlægges, overvejer vi, hvor al regnvandet fra kraftige regn skal ledes hen. Måske kan der laves en kunstig sø, som kan håndtere store mængder regn.

Alle nye byggerier etableres med separatkloak – dvs. et rør til spildevand og et til regnvand – eller måske kun med spildevandskloak, hvor regnvandet i stedet håndteres lokalt og eksempelvis forsinkes.

I eksisterende boligområder renoveres kloakkerne løbende. Mange steder omlægges fælleskloakken til separatkloak eller spildevandskloak med lokal håndtering af regnvand. Odder Spildevand har en række sådanne projekter på vores 5-års aktivitetsplan

Sådanne projekter er også godt for miljøet, fordi det mindsker udledningerne af spildevand opblandet med regnvand.

Kloakken kan ikke rumme al vandet

Rørene vil aldrig blive store nok til altid at kunne rumme al regnvand – hver gang det regner. Heller ikke i nybyggede områder og i områder, hvor kloakken lige er blevet saneret/omlagt. Derfor skal vi være forberedt, så skaderne ved oversvømmelser minimeres.

Det er kommunen selv, der fastlægger, hvilke regnmængder, som kommunens kloakker skal kunne rumme (kaldet serviceniveau). Hvis du vil vide mere, kan du læse i Odder Kommunes spildevandsplan.