Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Vores opgaver

Odder Spildevands varetager primært følgende opgaver, hvoraf den øverste er langt den største:

  • Modtagelse, håndtering og rensning af spildevand (med biproduktet slam)
  • Tømning af septiktanke
  • Vedligeholdelse af private pumpestationer