Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Sidste nyt

April 2015

Arbejdet på Bilsbækvej og Vinkelager pågår. Asfaltarbejdet forventes afsluttet i slutningen af april. 

Derudover afventer flere opgaver rundt om i byen såsom opretning af kantsten, udskiftning af rendestensbrønde, lukning af huller mv. Hele projektet forventet afsluttet ultimo maj.

Februar 2015

Gravearbejdet i Ørting er nu nået til Bilsbækvej.
 
 • Mandag den 2. februar fræses den første del af vejen op. Det vil derfor ikke være muligt at køre igennem Bilsbækvej fra mandag 2. februar kl. 9 og frem til ca. 1. april. Der opsættes omkørselspile ad Kløvermarken og Murervej. Børnehaven på Havrevænget er informeret om arbejdet og gør forældre opmærksomme på de ændrede adgangsforhold.

 • Onsdag den 4. februar 2015 vil der være spærret for kørsel til og fra Havrevænget. 

_______________________________________________________________________________________________

Uge 39-44

 • Smedegade: Kloakarbejde er afsluttet, men da Kløvermarken er spærret for gennemkørsel, vil adgang til Smedegade ske via Murervej

 • Kløvermarken: Vejen afspærres fra fredag den 29/9 klokken 7:00 og ca. 5 uger frem (informationsbrochure til beboere på Kløvermarken er omdelt)

_______________________________________________________________________________________________

Uge 32-38

 • Arbejdskørsel på banesti ved Horsensvej (omkring nr. 165) grundet udvidelse af regnvandsbassin mv.. Der er opsat skilte og cykelsluser.

 • Smedegade: Kloakarbejde

_______________________________________________________________________________________________

Uge 31 (etape 5)

 • Murervej : Vejen afspærres og asfalt fræses op mandag den 28. juli kl. 7.00. Der er ikke etableret omkørsel. Der er omdelt infomationsbrochure til beboere på Murervej.

_______________________________________________________________________________________________

Uge 30

Oprydning og reetablering af fortove samt diverse belægningsarbejde ved ejendomme langs Horsensvej.

Det er ikke spærret for gennemkørsel.

_______________________________________________________________________________________________

Uge 26 til 29 (etape 3+4)

Grundet sommerferie er det kun arbejdet i begrænset omfang (spærringer og omkørsler som uge 24)

Etape 4 anlægges sideløbende med etape 3!

_______________________________________________________________________________________________

Uge 25 (etape 3+4)

Spærringer og omkørsler som uge 24

Etape 4 anlægges sideløbende med etape 3!

_______________________________________________________________________________________________

Uge 24 (etape 3)

Følgende veje er spærret for gennemkørsel:

 • Horsensvej mellem Bilsbækvej og Gyllingvej er spærret i begge retninger gennem Ørting by (vær obs på ændrede busruter - se etape 3 her)

Der er etableret følgende omkørsler:

 • Horsensvej i sydgående retning: Fra Horsensvej til højre ad Bilsbækvej ca. 900 meter, derefter til venstre ad Langager ca. 700 meter, hvorefter man er retur på Horsensvej (busrute 306 kører omkørsel ad Bilsbækvej ca. 350 meter, til venstre ad Kløvermarken ca. 200 meter, til venstre ad Smedegade ca. 70 meter, til højre ad Murervej ca. 160 meter, hvorefter man er retur på Horsensvej).

 • Horsensvej i nordgående retning: Fra Horsensvej til venstre ad Murervej ca. 160 meter, til vestre ad Smedegade ca. 70 meter, til højre ad Kløvermarken ca. 200 meter, til højre ad Bilsbækvej ca. 350 meter, hvorefter man er retur på Horsensvej (busrute 306 følger omkørsel)

 • Horsensvej: Adgang til ejendomme mellem Bilsbækvej og Gyllingvej vil være besværet - adgang sker fra nord

Vær obs. på at parkeringsbane og sydgåendespor på Horsensvej benyttes til opbevaring af materialer!

_________________________________________________________________________________________________

Uge 23 (spærringer og omkørsler som foregående uger)

Grundet forsinkelser opstartes etape 3 først tirsdag den 10. juni - find opdateret tidsplan under Ørting (projekter & udbud).

Gyllingvej åbnes tidligere end planlagt for at optimere gennemkørsel til Horsensvej (onsdag eftermiddag den 4/6) - skiltning opdateres!

_________________________________________________________________________________________________

Uge 22 (spærringer og omkørsler som foregående uger)

_________________________________________________________________________________________________

Uge 21 (spærringer og omkørsler som foregående uger)

Stadig mindre forsinkelser pga. uregistrerede drænledninger mv.

Der vil forekomme punktarbejder på Horsensvej mellem Murervej og Horsensvej 161 med prioriteret kørsel i skiftende vejbaner.

_______________________________________________________________________________________________

Uge 20 (spærringer og omkørsler som uge 19)

Mindre forsinkelser pga. uregistrerede drænledninger mv.

Vær obs. på at parkeringsbane og sydgåendespor på Horsensvej benyttes til opbevaring af materialer!

__________________________________________________________________________________________________

Uge 19 (etape 2)

Følgende veje spærres for gennemkørsel:

 • Horsensvej i begge retninger retning gennem Ørting by (bus undtaget - se etape 2 her).

 • Gyllingvej begge retninger mellem Horsensvej og Gosmervej (bus undtaget- se etape 2 her).

 • Smedegade begge retninger ved Horsensvej.

Følgende omkørsler etableres:

 • Horsensvej i sydgående retning: Fra Horsensvej til højre af Bilsbækvej (ca. 900 meter), derefter til venstre af Langager (ca. 700) meter, hvorefter man er retur ved Horsensvej (bus følger omkørsel ad Bilsbækvej, Kløvermarken, Smedegade, Murervej og retur til Horsensvej  - se etape 2 her).

 • Horsensvej i nordgående retning: Fra Horsensvej til venstre af Murervej (ca. 160 meter), til venstre af Smedegade (ca. 70 meter), til højre af Kløvermarken (ca. 200 meter), til højre af Bilsbækvej (ca. 350 meter), hvorefter man er retur ved Horsensvej (bus følger omkørsel - se etape 2 her).

 • Gyllingvej mod Ørting: Fra Gyllingvej til venstre af Malskærvej (ca. 1.400 meter) videre af Fallingvej ca. 400 meter, derefter til højre af Alrøvej (ca. 1.500 meter), hvorefter retur til Horsensvej (bus følger omkørsel ad Persievej og Alrøvej i begge retninger - se etape 2 her). 

 • Ørting mod Gyllingvej: Fra Horsensvej til venstre af Alrøvej (ca. 1.500 meter), derefter til venstre af Fallingvej (ca. 400 meter), videre af Malskærvej (ca. 1.400 meter), hvorefter man er ved Gyllingvej (bus følger omkørsel ad Persievej og Alrøvej i begge retninger - se etape 2 her).

 • Horsensvej: Der vil umiddelbart ikke være problemer med adgangen til ejendommene. Vejen er spærret mellem Murervej og Smedegade, adgang til ejendomme med lige nummerer op til og med nr. 148 og ulige nummerer til og med 147, skal ske fra nord og højere nummerer skal adgang ske fra syd.

 • Gyllingvej: Vejen er spærret mellem Horsensvej og Gosmervej, adgang til ejendommene ulige nummerer 1 – 1a samt lige nummerer 2 - 6 skal ske fra Horsensvej, højere nummerer har adgang fra Gylling siden. 

Vær obs. på at parkeringsbane og sydgåendespor på Horsensvej benyttes til opbevaring af materialer!

__________________________________________________________________________________________________

Uge 18 (etape 1)

Følgende veje er spærret for gennemkørsel:

 • Horsensvej i sydgående retning gennem Ørting by (bus undtaget - se etape 1 her)

 • Gyllingvej i begge retninger mellem Horsensvej og Gosmervej (bus undtaget - se etape 1 her)

 • Smedegade i begge retninger

 • Murervej i begge retninger

Følgende omkørsler er etableret:

 • Horsensvej i sydgående retning: Fra Horsensvej til højre af Bilsbækvej (ca. 900 meter), derefter til venstre af Langager (ca. 700 meter), hvorefter man er retur ved Horsensvej (bus følger omkørslen af Bilsbækvej og Langager - se etape 1 her).

 • Gyllingvej mod Ørting: Fra Gyllingvej til venstre af Malskærvej (ca. 1.400 meter) videre af Fallingvej (ca. 400 meter), derefter til højre af Alrøvej (ca. 1.500 meter), hvorefter retur til Horsensvej (bus følger omkørsel af Persievej og Alrøvej i begge retninger - se etape 1 her).

 • Ørting mod Gyllingvej: Fra Horsensvej til venstre af Alrøvej (ca. 1.500 meter), derefter til venstre af Fallingvej (ca. 400 meter), videre af  Malskærvej (ca. 1.400 meter), hvorefter man er ved Gyllingvej.

 • Horsensvej: Der vil umiddelbart ikke være problemer med adgangen til ejendommene. Vejen er spærret ved Murervej og adgang skal ske henholdsvis fra syd og nord.

 • Gyllingvej: Vejen er spærret mellem Horsensvej og Gosmervej. Adgang til ejendommene ulige nummerer 1 – 1a samt lige nummere 2-6 skal ske fra Horsensvej, højere nummerer har adgang fra Gylling siden.