Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Separering i Ørting

Her på siden kan du finde informationer om Odder Spildevands modernisering af kloaksystemet i Ørting 2013-2015. 

Under Sidste Nyt finder du de seneste opdateringer omkring gravearbejde og trafikale forhold!

Kloaksystemet i Ørting var udtjent og trængte til en modernisering. I den forbindelse har vi valgt at lave en separatkloakering, hvor spildevand og regnvand adskilles i to forskellige kloakledninger. Separatkloakeringen er godt for både miljø og økonomi. 

I menuen "hent" i højre side finder du forskellige dokumenter med endnu flere informationer om projektet i Ørting.

Projektet i medierne

24. april skrev stiften.dk en artikel om kloakprojektet i Ørting. I artiklen udtaler direktør i Odder Spildevand Michael Lind-Frandsen»Arbejdet er nødvendigt, da en stor del af de fælles kloakker er i så ringe en stand, at de skal udskiftes. Samtidig vil en separering af regn- og spildevand minimere risikoen for, at fortyndet spildevand ender i søer og vandløb ved ekstreme regnskyl«. Læs artiklen her.