back plus

Sådan kommer du i gang - trin for trin

Når regnvandet skal håndteres på egen grund, bør du følge følgende punkter:

  1. Som det første skal du undersøge om din jord er egnet til nedsivning. Tre faktorer kan gøre din jord uegnet; jordforurening, højt vandspejl og dårlig jordgrundlag (lerjord). Du kan selv undersøge de tre faktorer. Læs mere her.
  2. Når du har fundet ud af, hvor egnet din jord er til at nedsive, skal du vælge hvilken LAR-anlæg, der er den rigtige for dig. Der er en lang række anlæg, der hver i sær har forskellige udtryk og funktioner. Mangler du inspiration kan du læse om de forskellige anlæg, der er opdelt som nedsivningsanlæg eller forsinkelsesanlæg.
  3. Den valgte regnvandsløsning skal dimensioneres på baggrund af en nedsivningstest - læs mere her. Resultatet fra nedsivningstesten indsættes i regnearket, der findes her.
  4. Vælger du et anlæg, der nedsiver regnvandet til grundvandet, skal du ansøge om en nedsivningstilladelse. Ansøgningsskema findes her. Du skal i denne forbindelse oplyse hvilke regnvandsløsninger du har valgt, størrelsen af denne/disse, samt vedhæfte en kloaktegning.
  5. Det er i Odder Kommune muligt at få tilbagebetalt op til 40% af tilslutningsbidraget, hvis du i fællesskab med dine naboer afkobles kloaknettet. Det er op til Odder Spildevand at vurdere, hvor meget I får retur (op til 22.400 kr. pr. grund). Læs mere her.

Du kan læse mere i Rørcenterets anvisning 016 (Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund).

Billeder