Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Regnvandsanlæg

Et regnvandsanlæg er en opsamling af tagvandet, der via nedløbsrør ledes til en lagertank, der enten er gravet ned eller anbragt i kælderen. Vandet pumpes fra lagertanken til vaskemaskine og/eller toilet. I tørre perioder kan det være nødvendigt at supplere med drikkevand.

Desuden skal man være opmærksom på at man ved denne løsning stadig skal betale vandafledningsbidrag - læs mere i Odder Spildevands Betalingsvedtægter.

Læs meget mere i Rørcenterets anvisning 003 (Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger).

Billeder