back plus

Regnvandsanlæg

Et regnvandsanlæg er en opsamling af tagvandet, der via nedløbsrør ledes til en lagertank, der enten er gravet ned eller anbragt i kælderen. Vandet pumpes fra lagertanken til vaskemaskine og/eller toilet. I tørre perioder kan det være nødvendigt at supplere med drikkevand.

Desuden skal man være opmærksom på at man ved denne løsning stadig skal betale vandafledningsbidrag - læs mere i Odder Spildevands Betalingsvedtægter.

Læs meget mere i Rørcenterets anvisning 003 (Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger).

Billeder