back plus

Forsinkelse

Hvis du på din grund har jord, der eller ikke i mindre grad er egnet til nedsivning, eller ikke kan overholde de opstillede adgangskrav ved anlæggelse af et regnbed eller en faskine, er det muligt at forsinke eller opsamle regnvandet, disse kaldes tilbageholdelsesløsninger.

Forsinkelse af regnvandet benyttes enten hvis din jordbund i mindre grad er egnet til nedsivning, og du ønsker at forlænge sivehastigheden. Eller hvis du ønsker at lede regnvandet ud til et vandløb, en sø eller havet (recipient). Dette kræver dog en udledningstilladelse, da regnvandet ikke må udledes hurtigere end recipienten kan klare. Regnvandsløsninger med formål med at forsinke regnvandet ses blandt andet i form af tørre regnvandsbassiner eller som grønne tage.

Opsamling af regnvand kan etableres med en ganske simpel løsning i form af en eller flere mindre regnvandsbeholdere, hvor du kan bruge vandet til vanding af haven eller drivhuset. Du kan også installere et større regnvandsanlæg, hvor du bruger regnvandet til toiletskyl og tøjvask. Dette kræver installering af autoriseret kloakmester og at du overholder en række krav.