back plus

Grønt tag

Et grønt tag opsuger og fordamper ca. halvdelen af det regnvand, der falder på taget. Det grønne tag kan både anlægges på huset, carporten og redskabsskuret, og foruden tilførselen af æstetiske værdier, forøger det også biodiversiteten.

Det grønne tag er ligeledes med til at isolere huset og beskytter tagbelægningen i op til 50 år (sammenligneligt beskytter almindeligt tagpap kun op til 15 år).

Et grønt tag kan anlægges med forskellige former for mosser, stenurt, græsser og forskellige typer stauder (planter der tåler de hårde vækstvilkår, der er på et tag, som blæst, sol og udtørring).

For at anlægge et grønt tag, kræver det et fladt tag, eller en hældning på maksimum 30 grader, samt at tagets konstruktion kan bære vægten af det grønne tag.

Ved anlæggelse af et grønt tag skal du søge om tilladelse ved kommunen. Send en e-mail til byggeri@odder.dk.

Billeder