back plus

Faskine

En faskine er et hulrum i jorden, hvor regnvandet opsamles, for derefter at sive ud gennem faskinens bund og sider. Hulrummet i jorden fyldes enten op med sten eller plastkassetter. En faskine bør som udgangspunkt være lang og smal, da udsivningen primært sker igennem siderne på faskinen. Regnvandet ledes fra taget via en tagnedløbsbrønd med sandfang, der sikrer at faskinen ikke bliver fyldt med skidt og effekten derved mindskes. Faskinens levetid er 10-30 år ved en årlig oprensning af sandfanget og af tagrender efter løvfald.

Ved dimensionering af en faskine skal du oplyse hulrums andelen i Spildevandskomiteens regnearket, der ved plast er 0,95 og ved sten er 0,25, hvorefter den valgte regnvandsløsnings dimensioner beregnes. Læs mere her.

Du må som grundejer gerne selv udføre arbejdet med en faskine og de tilhørende rør og tagnedløbsbrønd, samt vedligeholdelse. Dog er det ikke tilladt selv at foretage afkobling fra det eksisterende kloaksystem. Dette skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Billeder