back plus

Nedsivning på græs

Nedsivning på græs er en nem og enkel måde, at håndtere regnvand på. Princippet er det samme som ved regnbedet, hvor regnvandet ledes fra tagnedløbet via en rende ledes ud på græsplænen. Du skal sikre dig, at der er et tilstrækkeligt fald væk fra bygninger, og at der ikke sker overløb til naboen. Det kan gøres ved at etablere en lavning i græsplænen, som er tilpasset terrænet. I skellene kan overløb undgås ved at etablere en jordvold eller lignende. Fordelene er, at en lavning ikke kræver nogen vedligeholdelse og at haven kan bruges som før.

Billeder