back plus

Regnbed

Et regnbed er et forsænket blomsterbed, der er designet til at modtage, opstuve og nedsive regnvand. Vandet ledes fra tagnedløbet til regnbedet via en rende eller en fordybning.

Regnbedet udformes ved en ca. 20 cm. dyb lavning (afhænger af beplantningsvalg), hvor der fyldes et tyndt lag med grus og dækkes med muldjord. Bedet beplantes herefter med almindelig græs, prydgræsser, stauder eller buske, der tåler de meget skiftende forhold i bedet. Man kan også bruge sten eller andre gennemtrængelige materialer i regnbedet.

Du kan med fordel koble en faskine til regnbedet, for herved at øge kapaciteten og sænke risikoen for oversvømmelse i haven i perioder med meget store regnskyl.

Du kan læse mere i Rørcenterets anvisning 016 (Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund).

Billeder