back plus

Nedsivning

Ved anlæggelse af regnvandsløsninger i haven, hvor regnvandet nedsiver gennem jorden til grundvandet, anbefales det at benytte enten et regnbed, en faskine eller gennemtrængelig belægning. Hvis grundvandsspejlet står højt under din grund er det mest hensigtsmæssigt at vælge et regnbed eller nedsivning i græslavninger, da en faskine ikke fungerer fuldt ud, hvis grundvandet står højt.

Da regnvandet nedsives til grundvandet er det nødvendigt at søge om nedsivningstilladelse, samt at overholde afstandskravene.

Størrelsen på de forskellige nedsivningsanlæg udregnes på baggrund af en nedsivningstest - læs mere her. Resultatet fra nedsivningstesten indsættes i regnearket, der findes her.