Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Takstblad 2017

Odder Byråd har på møde den 19. december 2016 godkendt selskabets takster for 2017. Taksten stiger på vandafledningsbidraget markant i forhold til foregående år – primært som følge af faldende vandforbrug og lavere indtægtsgrundlag fra vejbidraget. Forklaringerne er mange, men som følge af flere års låneoptagelse for at gennemføre de nødvendige investeringer, så er det nu nødvendigt at hæve taksten for at afdrage på gælden. Til gengæld kan grundejere med egen budnfældningstank glæde sig over en mærkbar reduktion.
Du finder det nye takstblad her