Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Rådhusgade 2 - 24

Fællesledningen for denne strækning er i en meget dårlig forfatning, og der er visse steder problemer med at rotter ødelægger rørene og brøndene. Der er derfor afsat midler til at separere regn- og spildevand. Ved at renovere eller udskifte rørstrækningerne, og anlægge en ny ledning til spildevand.

Arbejdet med at separere kloakken er igangsat, og beboerne er blevet varskoet om at deres anlæg inde på grundene skal ændres og tilsluttes dels spildevandledningen og dels regnvandsledningen.

Tidsplanen for arbejdet er således at den største del af arbejdet er overstået inden jul. Herefter er der kun tilretninger og afsluttende TV-inspektion.

Arbejdet inde på egne grunde kan derfor sættes i gang af autoriseret kloakmester. Enten i samarbejde med Odder Spildevands entreprenør (VAM), eller udføres efter at der er etableret skelbrønde.

Når Odder Spildevands arbejde er færdigudført, vil der være en frist for beboerne til at få separeret inde på egen grund.

Du kan læse mere om projektet HER