Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Kloakarbejde Hasselvej

Vi udskifter stikledninger på Hasselvej.

Da kloaksystemet til spildevand i området er overbelastet med uvedkommende vand, fra f.eks. indsivning i gamle utætte ledninger, er Odder Spildevand A/S i gang med at udskifte gamle beton stikledninger i Hasselvej.

Arbejdet bliver udført af Entreprenør John Kjær, Hundslund, og er ved at være færdigt.