Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Spørgsmål og svar om LAR i Søby

På denne side kan du læse nogle af de spørgsmål og svar, som vi har fået og givet omkring projektet i Søby.

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os ved hjælp af kontakt-formularen til højre eller direkte. Oplysninger finder du under kontakt.

Hvorfor må jeg ikke anlægge LAR hvis min nabo ikke vil?

Det må du også gerne, men alle 9 ejendomme skal enstemmigt være enige om, at udtræde for at kunne få tilbagebetalt tilslutningsbidraget på kr. 22.400,-

Hvad gør I, hvis LAR-anlæggene ikke virker om fem år?

Vi har lovet, at vi nok skal håndtere vandet på vejene på en tilfredsstillende måde. Det løfte står vi ved - og vi har alle borgerne samt kommunens vejafdeling til at holde os op på det.

Vi løber ikke fra vores ansvar over for grundejerne. Hvis dit anlæg efter fem år ikke virker, og det ikke skyldes en fejl, manglende vedligehold el.lign. på det private anlæg - så hjælper Odder Spildevand med at finde en løsning. Vi lader ikke vores kunder i stikken. Hvis din faskine er fyldt med sand eller anlægget er lavet for småt, så er det derimod dit ansvar. Hvis du har en autoriseret kloakmester til at lave anlægget, påtager han sig også et ansvar for, at det virker.

Hvorfor skal der indhentes panthavererklæring?

En panthavererklæring skal indhentes, hvis vi har en forventning om, at der kan være panthavere, som kan have en interesse i pengene. Der kan vi være forpligtet til at spørge dem, om vi må udbetale pengene til jer. Vi vil kontakte de få, der måtte berøres af dette. 

Indsender kloakmesteren automatisk kloakmestererklæringen til Odder Spildevand?

Nej, din kloakmester indsender kloakmestererklæringen (færdigmeldingen) til Odder Kommune, men ikke til Odder Spildevand. Du skal derfor bede ham om en kopi, som du kan sende til os for at få udbetalt tilslutningsbidraget. 

Ændres ansvarsfordelingen, når jeg får tilbagebetalt tilslutningsbidraget?

Ja. Du vil få ansvaret for, at regnvandet bliver i din have og ikke strømmer ned til naboen eller ud på offentlige arealer. Det er derfor vigtigt, at løsningerne dimensioneres korrekt – er du i tvivl, bør du kontakte en autoriseret kloakmester eller entreprenør. Hvis han udfører arbejdet, har han også et ansvar for, at det er udført korrekt.