Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Tidsplan

1. maj 2016 er frist for grundejere inden for projektområdet, at tilkendegive om de ønsker at udtræde med regnvand eller vil kobles på Odder Spildevands ledninger.

9. maj 2016 grundejere modtager orienteringsbrev om det endelige resultat.

Såfremt at alle 9 ejendomme ønsker at udtræde, vil tidsplanen se således ud:

6. juni 2016 er frist for endelig binding med underskreven kontrakt – læs mere her.

31. oktober er frist for afkobling af regnvand på den enkelte grund. Tilslutningsbidraget på kr. 22.400,- udbetales ved indsendelse af kloakmestererklæring – læs mere herVær opmærksom på, at du som grundejer kan få fradrag for kloakarbejdet - læs mere her.

1. maj 2017 er frist for at føre spildevandsledning til skelbrønd.

 

Ønsker alle ejendomme ikke at udtræde, vil tidsplanen se således ud:

August – oktober 2016 anlægges regn- og spildevandsledninger i vejarealerne.

November 2016 udføres nye stik/skelbrønde.

1. maj 2017 er frist for alle grundejere for separering på egen grund, hvor stikledninger (både regn- og spildevandsledning) føres til skelbrønd.