Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Separering og LAR i Søby

Her på disse sider kan du læse mere om projektet med separering og LAR i Søby.

I forbindelse med nedlæggelse af trixanlægget i Søby skal området separatkloakeres så spildevandet via en ny pumpestation kan pumpes til Odder. Det betyder at ejendommene fra Søbyvej 57 – 70 skal adskille spildevand fra regn- overflade- og drænvand.

De resterende ejendomme vil først skulle kloakeres i 2018, og skal derfor ikke foretage sig noget i denne omgang.

Er din ejendom placeret inden for projektområdet har du en unik mulighed for, at udtræde med dit regnvand, og dermed få tilbagebetalt den del af tilslutningsbidraget der dækker regnvand, der i 2016 svarer til kr. 22.400,-. Du kan læse meget mere om LAR her.

Du kan finde en liste over "grønne entreprenører" i nærområdet, der har været på LAR-kursus med Odder Spildevand, ved at klikke her.

Tilbagebetalingen vil ske såfremt at alle 9 ejendomme inden for projektområdet vælger at udtræde, da det på den måde er økonomisk fordelagtigt for alle parter; for dig som husejer, ved at du modtager et tilskud i form af tilbagebetalingen af tilslutningsbidraget til de ændringer, som du alligevel skal have udført. For Odder Spildevand, ved at vi sparer den udgift, der vil være at anlægge en regnvandsledning.

Vælger én eller flere ikke at udtræde, vil strækningen blive separeret på traditionelvis, hvor der anlægges nye regn- og spildevandsledninger i vejarealerne. Du vil som grundejer istedet skulle separere på egen grund til skel.

Du kan læse mere omkring hvordan processen for hhv. LAR eller separering vil forløbe under tidsplan.

På siden Nyheder, informationer og møder samler vi alle de informationer, vi sender ud til vores kunder i Søby. Det er også her, du kan finde præsentationer fra informationsmøder.

Har du spørgsmål til hvordan du får de kr. 22.400,- retur, når du afkobler dit regnvand, kan du læse mere på siden Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Her kan du få hjælp til at finde rundt i de forskellige dokumenter og den nødvendige dokumentation.

Klik dig ind på Spørgsmål og svar hvis du har spørgsmål til projektet. Er du tilflytter, er du i tvivl om ansvarsfordelingen, hvorfor der skal udarbejdes en panthavererklæring osv. - alle disse spørgsmål og mange flere kan du finde svar på.

Hvad sker der lige nu?

Entreprenør VAM projekterer den nye spildevandsledning.

Odder Spildevand har udbudt den nye pumpestation til levering.

Der arbejdes på endelig tidsplan til udførelse i efteråret.

Orienteringsmøde er afholdt den 09.02.2016.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Erik Lind på tlf. 87 81 28 25 eller se under kontakt.