Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Rådhusgade 2 - 24

Arbejdet med at separere afløb på denne strækning er godt i gang.

Ejendommene nord for Odder Å vil alle være tilsluttet både spildevands- og regnvandsafløb inden jul.

Ejendomme syd for odder Å vil blive tilsluttet mellem jul og nytår.

Herefter er der kun tilbage at få lavet mindre justeringer/til rettelser efter nytår.

Der er allerede flere af beboerne som enten har fået lavet separering inde på egne grunde eller er i fuld gang med det. Det er rigtig godt, da vi således hurtigt kan få valuta for de investerede kroner.

For de der mangler vil der blive en frist således at alle er separeret inden påske.