Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Tidsplan

Oktober 2015 er deadline for alle grundejere for separering på egen grund, hvor stikledninger (både regn- og spildevandsledning) føres til skelbrønd - se her. Når separeringen på egen grund er udført, skal den autoriserede kloakmester udfylde en kloakmestererklæring (færdigmelding), der sendes til Odder Kommune - find den her.

Ultimo maj 2015 forventes separeringen af Ørting at være endelig færdiggjort.  

April 2014 - april 2015 udføres projektet. 

April 2014 blev der afholdt informationsmøde i Falling Forsamlingshus (7. april), hvor alle borgere i Ørting og Falling var inviteret til (se brevet til de borgere, der skal separere på egen grund her og brevet til de borgere, der bor i området og kan bliver berørt af processen her). Præsentationen fra mødet findes her og de trafikale forhold findes her.

Februar 2014 blev projektet udbudt i licitation.

December 2013 vedtog Odder Byråd at alle husstande i Ørting, der i dag er fælleskloakerede skal separeres - se tillægget her.

Juni 2013 blev der afholdt informationsmøde for berørte grundejere i Ørting, hvor baggrunden og den fremtidige proces for kloakeringsprojektet blev gennemgået. Derudover blev konceptet LAR (Lokal Afledning af Regnvand) præsenteret, som Odder Spildevand opfordrer alle interesserede i at anlægge, men grundet en generelt dårlig nedsivningsevne, arbejdes der ikke videre med LAR fra Odder Spildevands side. Præsentationen og information fra mødet finder du her.