Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Direktør og medarbejdere

Direktør

Michael Lind-Frandsen er Odder Spildevands direktør.

Afdelinger

Administration og kundeafdeling

Administrationen har ansvaret for udarbejdelsen af selskabets budgetter og årsregnskab og forestår den løbende økonomiopfølgning. Afdelingen sørger også for at sende regninger ud til kunderne, er ansvarlig for nødvendige takstreguleringer samt sikrer data til vandsektorens pristilsyn, Forsyningssekretariatet og til benchmarking.

Plan og Projekt

Plan og Projekt har ansvaret for planlægning, projektering og udførelse af anlægsprojekter samt ajourføring af ledningsoplysninger herunder besvarelse af henvendelser om beliggenheden af kloakledninger.

Driftsafdelingen

Driftsafdelingen har ansvaret for driften og vedligeholdelsen af alle tekniske anlæg samt forestår gennemførelsen af den kommunale tømningsordning. Afdelingen opretholder endvidere vagtordninger og beredskab, så kunderne sikres en stabil bortledning og rensning af spildevandet året rundt.
Servicering af private pumpeanlæg varetages af driftsafdelingen.