Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Vision, mission og værdier

Vision

Odder Spildevand vil:

Modtage, rense og udlede spildevand økonomisk effektivt på en bæredygtig og miljømæssigt god måde.

Mission

Odder Spildevand vil opfylde sin vision ved at:

Anvende den nyeste viden og teknologi, hvor kunden og slutbrugeren samtidig er i fokus.

Værdier

Odder Spildevand A/S arbejder ud fra disse værdier:

  • Effektiv: Vi vil være effektive i løsning af vores opgaver uanset, om der måles på proces, resultat eller økonomi.
  • Ansvarlig: Vi vil agere ansvarligt i alle former af vores virksomhed, hvad enten det er socialt, økonomisk eller miljømæssigt.
  • Troværdig: Vi vil være troværdige i ord og handling.
  • Fremsynet: Vi vil lave løsninger, der holder - også på den lange bane.