Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Nedlæggelse af Hundslund og Gylling Renseanlæg

Renseanlæggene i Gylling og Hundslund er i dårlig stand og kræver større investeringer. I stedet for at poste en masse penge i de to nedslidte renseanlæg, ønsker Odder Spildevand, at behandlingen af spildevand centraliseres på Odder Renseanlæg.
 
Derfor har vi i strategiplanen 2012-2016 valgt at planlægge med at nedlægge renseanlæggene i Hundslund og Gylling. Det er den proces, der nu er i gang. 
 
Nedlæggelse af Gylling og Hundslund Renseanlæg er i tråd med Odder Spildevands strategiske fokusområder for 2012-2016, som bl.a. er at nedbringe driftsomkostningerne. 
 

Hvad indebærer projektet?

De to renseanlæg nedlægges, og spildevandet skal i stedet pumpes til Odder Renseanlæg. De to renseanlæg erstattes med pumpestationer, og der etableres nye kloakledninger - som kaldes trykledninger eller transportledninger - ind til renseanlægget i Odder. 
 
Du kan hente et kort over de nye trykledninger i højre side under hent - eller ved at klikke her
 

Processen

På Odder Spildevands hjemmeside kan du læse Tillæg til spildevandsplan nr. 14 om nedlæggelse af Hundslund Renseanlæg og Tillæg til spildevandsplan nr. 15 om nedlæggelse af Gylling Renseanlæg
  1. Nedlæggelsen af Gylling og Hundslund Renseanlæg er først planlagt på skitseniveau ("skitseprojekt"). I denne del af projektet har man overvejet de mange mulige forløb af de nye transportledninger og valgt den bedste set ud fra forskellige forhold såsom længde og højdeforskelle i terrænet, lodsejere, krydsninger af andre anlæg og ledninger, miljøforhold, mulighed for tilslutning til eksisterende kloak og fremtidssikring.
  2. Derefter er der udarbejdet, behandlet og vedtaget tillæg til spildevandsplanen for Odder Kommune (et for hvert renseanlæg, se link nedenfor) på baggrund af skitseprojektet. 
  3. Når der er vedtaget tillæg til spildevandsplanen planlægges projektet i detaljer i detailprojekteringen. 
  4. Når alt planlægning er på plads, gennemføres projektet.

Status og tidsplan

Trykledningerne fra Hundslund til Odder Renseanlæg er etableret, og ledningerne fra Gylling til Odder Renseanlæg er under etablering. 
 
Hundslund Renseanlæg er nedlagt ultimo 2014.
Gylling Renseanlæg nedlægges primo 2015.