back plus

Problemer med kloak

Ind imellem sker det, at kloaksystemet ikke fungerer. Her følger et par gode råd om, hvad du så kan gøre.

Det lugter af kloak

Hvis det lugter af kloak inde i huset, er der fejl på kloakken. Undersøg først, om der er vand i alle vandlåse i gulvafløb, håndvask, køkkenvask og toilet, og fyld eventuelt efter. Hvis det ikke hjælper, skal vandlåsene og gulvafløb måske renses.

Hvis det stadig lugter, kan det skyldes andre defekter i dit kloaksystem, og du skal kontakte en autoriseret kloakmester.

Vandet forsvinder langsomt fra håndvask, brusekabine eller køkkenvask

Vandlåsen er ved at være stoppet og skal renses.

Vandet forsvinder langsomt fra wc 

Det er tegn på begyndende forstoppelse af kloakledningen. Det kan opdages ved at løfte dækslet på rensebrønden foran huset. Hvis rensebrønden er fuld af vand kan forstoppelsen sidde i vores del af stikledningen. Hvis rensebrønden er tom, er forstoppelsen i den private del af kloaksystemet. Mange mindre tilstoppelser af stikledningen kan afhjælpes ved at rense stikledningen med rensebånd eller spule vand igennem med en almindellig haveslange.

Kontakt et slamsugerfirma, hvis du

  • ikke ved egen hjælp kan udbedre en tilstoppelse af stikledningen.

Kontakt Odder Spildevand A/S, hvis du

  • har mistanke om, at tilstoppelser ligger udenfor skel eller i hovedkloakken.

Slamsugerfirmaerne vil også kunne hjælpe med at fastslå, om tilstoppelsen ligger indenfor eller udenfor skel og dermed, om regningen skal fordeles mellem dig og os. Vi påtager os naturligvis omkostningerne, hvis tilstoppelsen er sket i vores del af ledningen - også hvis du har bestilt slamsugeren. Er tilstoppelsen i dine ledninger, er regningen selvfølgelig din.

Gentagne forstoppelser

Hvis du gentagne gange får forstoppelse bør du kontakte en autoriseret kloakmester, der kan gennemgå systemet og udbedre eventuelle skader.

Rotter

Ser du en rotte, eller er der huller i jorden ved fundament eller brønde, skal du anmelde det. Det kan du gøre på rotteweb. Læs mere på vores side om rotter.