back plus

Tidsplan

Marts 2017 er deadline for alle grundejere for separering på egen grund, hvor stikledninger (både regn- og spildevandsledning) føres til skelbrønd - se her.

Marts 2015 - September 2016 udføres projektet. En grafisk oversigt over etaperne kan findes her. Vær opmærksom på at der er tale om hovedledningerne og at de enkelte stik etableres 3-4 uger forinden. OBS! tidsplan er opdateret!

Marts 2015 inviteres alle berørte borgere i Gylling til informationsmøde i Gylling Forsamlingshus (11. marts kl. 17.00 - 19.00).

Februar 2015 udbydes projektet i licitation.

December 2013 vedtog Odder Byråd at alle husstande i Gylling, der i dag er fælleskloakerede skal separeres - se tillægget her.

Juni 2013 blev der afholdt informationsmøde for berørte grundejere i Gylling, hvor baggrunden og den fremtidige proces for kloakeringsprojektet blev gennemgået. Derudover blev konceptet LAR (Lokal Afledning af Regnvand) præsenteret, som Odder Spildevand opfordrer alle interesserede i at anlægge, men grundet en generelt dårlig nedsivningsevne, arbejdes der ikke videre med LAR fra Odder Spildevands side. Præsentationen og information fra mødet finder du her.