Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Grønt regnskab og CO2

Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer i en virksomheds prouktion - indgående stoffer.

Desuden redegøres for arter og mængder af stoffer som forlader virksomheden i form af produkter og affald, eller udledes til jord, vand og luft - udgående stoffer.

De grønne regnskaber og Co2 rapporter kan downloades i højre spalte, og er delt op i kategorierne:

  • Odder Renseanlæg
  • Eksterne anlæg
  • CO2 rapporter

Arkiv

CO2 Rapporter

Eksterne anlæg (Gylling, Torrild og Hundslund)

Odder Renseanlæg