Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Færdigmelding

Arbejder med spildevandsledninger og nedsivningsanlæg skal udføres af autoriseret kloakmester. 

Når et projekt færdiggøres, skal den autoriserede kloakmester udfylde en færdigmeldingsblanket (kloakmestererklæring), som skal afleveres til Odder Kommune.

Blanketten kan udfyldes elektronisk via

Odder Kommunes hjemmeside

Her kan du også læse om hvilken dokumentation, du skal have klar for at udfylde færdigmeldingen.