Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Bestyrelsen

Odder Spildevand A/S ledes af en bestyrelse på 7 personer, hvoraf de 3 kommer fra Byrådet, 1 repræsentant er fra det private erhvervsliv, 2 forbrugervalgte repræsentanter og 1 medarbejderrepræsentant.

Formand Lars Grønlund: lars.groenlund@odder.dk
Niels Rosenberg: niels.rosenberg@odder.dk
Ole Lyngby Pedersen: ole.pedersen@odder.dk
Henrik Bentsen: hb@benman.dk
Ole Breum: ole.breum@gmail.com
Per Højgård Andersen: per@hoejgaardandersen.dk
Susanne Topp: st@ospv.dk

Billeder