back plus

Aktivitetsplan

På denne side finder du vores aktivitetsplan, dvs. en samlet oversigt over de projekter, der er planlagt indenfor en tidshorisont på 5 år.

Oversigten er vejlendende, da forskellige faktorer påvirker fremdriften i projekterne. Planen opdateres løbende, minimum én gang årligt.

Derudover henviser vi til Odder Kommunes spildevandsplan, som også afspejles i vores aktiviteter de kommende år. Spildevandsplanen er byrådets plan for afskaffelse af spildevand i de respektive år.

Tryk her for at komme til den gældende spildevandsplan på Odder Kommunes hjemmeside