Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Aktivitetsplan

På denne side finder du vores aktivitetsplan, dvs. en samlet oversigt over de projekter, der er planlagt indenfor en tidshorisont på 5 år.

Oversigten er vejlendende, da forskellige faktorer påvirker fremdriften i projekterne. Planen opdateres løbende, minimum én gang årligt.

Derudover henviser vi til Odder Kommunes spildevandsplan, som også afspejles i vores aktiviteter de kommende år. Spildevandsplanen er byrådets plan for afskaffelse af spildevand i de respektive år.

Tryk her for at komme til den gældende spildevandsplan på Odder Kommunes hjemmeside