Siden er ikke opdateret vi henviser til www.samn.dk

back plus

Årsrapport og regnskab

Odder Spildevandscenter har hvert år til og med 2009 udfærdiget en Årsberetning. Formålet med beretningen er at give Teknisk Udvalg og andre interesserede indblik i Spildevandscenterets forskellige arbejdsområder. I det daglige anvendes den også som et opslagsværk for renseanlæggets personale.

I beretningen gives en kort orientering om forhold vedrørende ansvarsområder, arbejdsopgaver og personale. I de år, hvor en kontraktperiode afsluttes, vil der ligeledes være en evaluering af kontraktdelmålene.

Der er udfærdiget belastningsopgøelse over de enkelte renseanlæg i Odder kommune samt bemærkninger vedr. eventuelle overskridelser af afløbskrav.

Fra 2010 erstattes årsberetningen af regnskabet for Odder Spildevand A/S og har dermed fået et helt nyt indhold.

Årsrapporten indeholder regnskabet for virksomheden og er for 2010 ikke så informativ omkring de forskellige aktiviteter som tidligere. Det vil vi gerne råde bod på i fremtiden, men indtil videre overholdes blot formkravene til virksomhedsregnskaber for aktieselskaber i regnskabsklasse B.

Det bemærkes, at regnskab 2010 og 2011 ikke umiddelbart kan sammenlignes, da egenkapitalen i regnskab 2011 er opskrevet som følge af ændrede regler for værdisætning af selskabets regnskabsmæssige indgangsværdier. Der er nærmere redegjort herfor på side 8 i årsrapporten for 2011.