back plus

Andres erfaringer

Håndtering af regnvand i haven er for mange en ny måde at tænke på. Selvom man nemt kan se fordelene, kan processen virke uoverskuelig. Her på siderne kan du se, hvordan andre boligejere har håndfteret regnvandet på deres egen grund. I en række interviews fortæller de om, hvordan deres haver er blevet. De kommer også med gode råd til andre, som vil i gang med at håndtere regnvandet selv. 

Evas demonstrationshave på Sondrupvej

På siden her kan du læse om Evas have på Sondrupvej, som er en demonstrationshave, der viser, hvordan det kan se ud, når man for ca. 22.000 kr. skal håndtere regnvand på egen grund. Eva har fået mange blikke over hækken fra nysgerrige naboer, som er kommet forbi. Hun er rigtig glad for resultatet. Havearkitekten bag Evas have har lyttet til Evas ønsker, så hun for eksempel har fået et højbed.

Pilotprojekt i Brøndby

Du kan også læse tre interviews med borgere fra Brøndby Strand, som har været med i et LAR-projekt i 2011 og 2012. Haveejerne i Brøndby Strand er meget stolte af deres haver.

Anni og Glenn har fået bålsted og blomsterbed, og der er stadig plads til børnebørnenes boldspil. 

Jette og Jørgen har fået masser af blomster i stedet for en stor græsplæne.

Solveig og Nils Sven er ikke de store havemennesker, men er glad for LAR-haven og for at være med til at gøre en forskel.

I projektet er tagvandet fra 15 parcelhuse afkoblet fra fælleskloaksystemet, ved en kombination af regnvandsbede, lavninger i græsplæner og faskiner. På vejarealet på Lindevang afkobles regnvandet ved at lade regnvandet løbe på vejens overflade til syv regnbede, der renser og nedsiver vandet. Bedene er udført som vejchikaner, der nedsætter trafikhastigheden til anbefalet 30km/t og samtidig gør vejen grønnere. Vejprojektet er integreret med regnvandsløsningerne i de omkringliggende haver, så der ved ekstrem regn kan ske overløb fra de private haver til regnvandsanlæggene i vejen.

Projektet blev styret af projektlederen Søren Hansen fra Spildevandscenter Avedøre. Parcelhusejerne i Brøndby Strand har i over et år set, hvordan deres regnvandsanlæg fungerer. Selvom haveejerne havde forskellige forudsætninger, ønsker og forventninger til pilotprojektet, er udfaldet positivt. Du kan læse mere om ejernes reaktioner og erfaringer i de tre interviews.